Nou Sistema d’Entregues
d’Agroalimentaris (SEA)

Utilitza el nou Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris (SEA)
per carregar al Port de Tarragona.

Obligatori a partir del proper dia 6 d'octubre de 2020.

Inscriu-te a les formacions online dels dies 14 i 16 de setembre
de 2020 mitjançant www.horasea.cat

Al servei dels fabricants
d'aliments compostos

ASFAC defensa i dona suport als interessos dels
fabricants davant les institucions i altres entitats.

Sent referència en el sector

ASFAC ofereix diversos serveis d’informació, assessorament i
informació als seus associats per tal de poder afrontar els
reptes diaris de la fabricació d'aliments compostos.

ASFAC és l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos que té com a objectiu representar i defensar el fabricant de pinsos davant dels diferents organismes públics i davant de tercers.

ASFAC SERVEIS

El servei de comunicació interna d’ASFAC permet mantenir-se informat sobre allò necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat de fabricació de pinsos.

ASFAC ofereix als seus associats un servei d’atenció de consultes tècniques, orientant i assessorant en tot moment al soci, per tal de trobar la millor solució possible a cada situació.

Com a complement de les consultes tècniques, ASFAC també ofereix un servei específic als socis, prestat per advocats professionals, d’atenció a qüestions exclusivament jurídiques.

ASFAC ofereix un servei d’auditoria interna a les fàbriques de pinsos que té com a objectiu ajudar al fabricant al compliment de la normativa i requisits legals.

ASFAC organitza periòdicament jornades, tallers i sessions informatives adreçades principalment a millorar els coneixements aplicats a la fabricació de pinsos, tant a nivell de producció, qualitat, gerència….

Com a organització referent dels fabricants de pinsos de Catalunya, ASFAC defensa els interessos del sector davant les administracions i altres organismes i entitats.

SOBRE ASFAC

ASFAC és l’associació dels fabricants de pinsos i de l’alimentació animal de Catalunya, una organització professional que representa els interessos col·lectius dels seus associats, als quals presta diversitat de serveis, davant de l’administració pública i altres organismes.

Missió

Coordinar, representar, gestionar i defensar els interessos comuns per continuar millorant i enfortint l’activitat de fabricació d’aliments compostos.

Visió

Impulsar i consolidar la organització pensant en el present, el futur i les diverses necessitats dels fabricants d’aliments compostos de Catalunya.

Valors

Transparència, professionalitat, solidesa, eficàcia i rigorositat en la feina feta, per continuar sent l’Associació de referència del sector.

CONTACTE

Per conèixer més sobre els avantatges que l’hi ofereix ASFAC com a soci, informació de quotes o com donar-se d’alta, ompli el següent formulari i rebrà resposta en la major brevetat possible:

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

AVÍS DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la normativa vigent, els informem que:

1. Les dades personals que es recullen en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Contactes” i / o “Llibre de socis”, i seran tractats pel responsable de ASFAC.

2. Aquestes dades personals es tractaran amb l’única finalitat de gestionar la relació amb els membres de l’associació i no seran cedides a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquesta finalitat sense el seu consentiment exprés. L’habilitació legal per recollir i tractar les seves dades amb aquesta finalitat és: relació contractual o bé el consentiment de l’interessat, pel fet de ser membres o interessats subscrits amb els comunicats, respectivament. Les dades seran conservades durant el termini de prescripció de les obligacions legals i tributàries, i mentre duri la base habilitant o legitimadora d’aquesta part per fer-ho, i seran destruïts per una empresa autoritzada per a la destrucció de documents confidencials una vegada finalitzi la nostra relació.

3. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o supressió mitjançant comunicació dirigida a l’adreça electrònica asfac@asfac.org, adjuntant a la mateixa una fotocòpia del document d’identitat. Igualment, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan es consideri convenient.

Es pot obtenir més informació sobre la Política de Privacitat de ASFAC aquí.