Representació

Com a organització referent dels fabricants de pinsos de Catalunya, ASFAC defensa els interessos del sector davant les administracions i altres organismes i entitats.