Auditories internes

Un servei amb gran acceptació i reconeixement per part dels associats té com a finalitat revisar, informar, aconsellar i resoldre dubtes dels diferents aspectes legals a complir com també donar suport per tal d’adaptar-se a tots els requeriments que es demanen en les diferents inspeccions oficials.