Jornades

Per tal de cobrir les necessitats formatives del personal de les fàbriques associades, ASFAC promou i dirigeix activitats de suport i formació, com ara actes, jornades i seminaris específicament destinats al sector de l’alimentació animal.