HISTORIA D’ASFAC

A continuació relatem els diferents canvis que ha tingut l’associació des dels seus orígens.