Consultes Tècniques

L’equip tècnic d’ASFAC dóna suport a tots els associats pel que fa a la resolució de consultes i dubtes sobre etiquetatge, pinso medicaments, inspeccions, medi ambient, logística i transports, el reglament d’higiene….