Adreça

C/ Diputació 238, 5è 3a
08007 – Barcelona

Telèfon

93 268 30 81

Horari

Dilluns a Divendres
de 9:00h. a 18:00h.

Per conèixer més sobre els avantatges que l’hi ofereix ASFAC com a soci, informació de quotes o com donar-se d’alta, ompli el següent formulari i rebrà resposta en la major brevetat possible:

Entitats vinculades
Qualimac
Asfac-Lab
Fundació Agroalimentària

FORMULARI DE CONTACTE

AVÍS DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la normativa vigent, els informem que:

1. Les dades personals que es recullen en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Contactes” i / o “Llibre de socis”, i seran tractats pel responsable de ASFAC.

2. Aquestes dades personals es tractaran amb l’única finalitat de gestionar la relació amb els membres de l’associació i no seran cedides a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquesta finalitat sense el seu consentiment exprés. L’habilitació legal per recollir i tractar les seves dades amb aquesta finalitat és: relació contractual o bé el consentiment de l’interessat, pel fet de ser membres o interessats subscrits amb els comunicats, respectivament. Les dades seran conservades durant el termini de prescripció de les obligacions legals i tributàries, i mentre duri la base habilitant o legitimadora d’aquesta part per fer-ho, i seran destruïts per una empresa autoritzada per a la destrucció de documents confidencials una vegada finalitzi la nostra relació.

3. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o supressió mitjançant comunicació dirigida a l’adreça electrònica asfac@asfac.org, adjuntant a la mateixa una fotocòpia del document d’identitat. Igualment, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan es consideri convenient.

Es pot obtenir més informació sobre la Política de Privacitat de ASFAC aquí.